LÀM TỪ THIỆN
(Hộp Thư 11, Bưu Điện Hố Nai 3, Trảng Bom, TP. Biên Hòa) Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Ðồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (061) 3967 944
Người phụ trách: Ni cô Huệ Đức
Số lượng: 146 trẻ mồ côi, trong đó có 16 em tàn tật.
Đối tượng: Trẻ em mồ côi
Khu Phố 1, F. Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Ấp 5, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Ðồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (061) 3844 064
Người phụ trách: Trụ Trì - Thích Chơn Ðịnh
168 Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (061) 3384 6644
Người phụ trách: Phạm Văn Huề
Số lượng: 71 em
Đối tượng: Mồ côi, khuyết tật, bại não.

88/3 Khu phố 11, F. Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (061) 3985205
Số lượng: 200 cụ
Đối tượng: Tàn tật, neo đơn không nơi nương tựa, lang thang, tâm thần.

Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (061) 3355 8824