NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
MỞ TÀI KHOẢN Ở CÁC NGÂN HÀNG

Theo suy nghĩ của chúng tôi rất nhiều người đều mong muốn giúp đỡ một số tiền nào đó cho các trường hợp khó khăn. Việc kẹt xe trong giao thông, việc đi lại không thuận tiện trong việc làm từ thiện đã ngăn cản đa số thể hiện lòng nhân ái của mình. Trong khi đó chỉ cần một số tiền nhỏ nhưng từ nhiều nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ đáng kể cho các trường hợp khó khăn, là niềm hy vọng lớn lao trong những cơn túng quẫn đến bĩ cực.

Để thực hiện nhận tiền giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, việc có một tài khoản ngân hàng là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho kể cả người cần giúp đỡ và người có lòng hảo tâm. Việc có một tài khoản ngân hàng hiện nay là rất bình thường cho tất cả mọi người. Từ bác cán bộ hưu trí đến các công nhân nhà máy đều có một thẻ rút tiền mặt và một tài khoản.

Bạn hoặc người cần giúp đỡ nên mở một tài khoản tại ngân hàng mà có máy ATM gần chỗ bạn nhất. Đa số các bệnh viện trong TP.HCM đều có máy ATM. Bạn để ý xem máy ATM của ngân hàng nào thì mở tài khoản tại ngân hàng đấy. Thông thường chỉ cần chứng minh nhân dân và khoảng 50.000 đồng là mở được một tài khoản. Nếu làm thẻ rút tiền mặt  ATM thì có thể là 100.000 đồng, tuỳ theo ngân hàng.

Bạn có thể tìm địa chỉ chi nhánh các ngân hàng tại địa bàn mình bằng cách xem trên trang web của các ngân hàng Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam.