GIỚI THIỆU
Đây là một trang web phi lợi nhuận được tạo ra với niêm tin rằng một trong những giá trị căn bản nhất của con người là lòng nhân ái. Trang web mong muốn là nơi người có tấm lòng hảo tâm dễ dàng tìm ra các địa chỉ cần sự giúp đỡ. Người có hoàn cảnh đáng thương hoặc biết các trường hợp đáng thương cần làm gì để có được sự giúp đỡ.


Bài viết trên trang tinhthuong.vn được thu thập từ bạn đọc và từ các tờ báo được cấp phép. Do hạn chế về nhiều mặt, mặc dù cố gắng, trang Tinhthuong.vn này cũng không thể trực tiếp xác minh các trường hợp, địa chỉ cần được giúp đỡ. Bài viết trên trang được đăng lên theo cảm tính của người quản trị nên trang Tinhthuong.vn không chịu trách nhiệm về thông tin trong các bài viết. Các nhà hảo tâm vui lòng trực tiếp xác minh các trường hợp cụ thể và tùy tâm để quyết định việc có hay không giúp đỡ.

Trang Tìnhthuong.vn không nhận tiền, các vật phẩm từ bất cứ cá nhân tổ chức nào và cũng không thay mặt ai để trao tặng tiền hay các vật phẩm cho các địa chỉ cần sự giúp đỡ. Các nhà hảo tâm vui lòng liên hệ trực tiếp với các trường hợp cần giúp đỡ, các tổ chức có chức năng để giúp cho những người có hoàn cảnh đáng thương.

Người có hoàn cảnh đáng thương hoặc biết các trường hợp vui lòng bấm vào Cần giúp đỡ để được hướng dẫn.

Các nhà hảo tâm vui lòng bấm vào Làm từ thiện để được hướng dẫn.