LÀM TỪ THIỆN
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Quỹ Bảo trợ trẻ em gồm có các chương trình sau:

- “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam”
- “Trái tim trẻ thơ”
-
“Ánh mắt trẻ thơ”
-
“Nụ cười trẻ thơ”
-
“Hỗ trợ giáo dục”
Thông tin lên hệ
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Địa chỉ: 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Email: quytreemvn@gmail.com
Website: nfvc.org.vn