LÀM TỪ THIỆN
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM

Thông tin lên hệ
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: (08) 3930 9696
Di động: (08) 3930 9696
Website: www.sapp.org.vn