LÀM TỪ THIỆN
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo & trẻ em tàn tật tỉnh Bến Tre

Thông tin lên hệ
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo & trẻ em tàn tật tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 39/2 đường Đoàn Hoàng Minh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Di động: (84-75) 3815772 - 09
Email: lehuynhbt2003@yahoo.com
Website: http://www.hoibaotrobentre.org.vn/