LÀM TỪ THIỆN
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long

Thông tin lên hệ
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: 139 Lê Thái Tổ - P2 - thị xã Vĩnh Long - Vĩnh Long
Điện thoại: 070.863556
Email: hoibaotrobnn@yahoo.com.vn
Website: http://www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn/