LÀM TỪ THIỆN
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang

Thông tin lên hệ
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 79B Bạch Đằng, Phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá - Kiên Giang
Điện thoại: 0773. 923599 - 0773.
Email: niemtin@nhanai.org.vn
Website: http://www.nhanai.org.vn