CẦN SỰ GIÚP ĐỠ
Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề & Tạo việc làm cho người tàn tật TP Hồ Chí Minh

Hỗ trợ tìm nghề và đăng ký học nghề cho người khuyết tật.
Trung tâm phát hồ sơ đăng ký học nghề theo mẫu có sẵn, tùy theo điều kiện trung tâm sẽ bố trì nghề phù hợp cho người học. nếu việc học duy trì tốt, không vi phạm nội quy, người khuyết tật còn được trợ cấp học nghề 240.000 đồng/tháng, tối đa trong vòng 12 tháng. Sau khi học xong, trung tâm còn hỗ trợ giới thiệu việc làm ở những cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng người khuyết tật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ: 215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 39 326 944   (08) 39 326 906

Fax: (08) 39 327 177

Website: http://www.ttbtntt.com.vn

Email: tt-btntt@hcm.vnn.vn

Điện thoại các phòng ban chuyên môn:

Phòng Tư vấn -  Quản lý dạy nghề:  39 320 581

Phòng Bổ túc văn hóa:  39 321 801

Phòng Tư vấn -  Giới thiệu việc làm:  39 320 483

Phòng Tổ chức -  Hành chính -  Bảo trợ:  39 326 944

Thông tin lên hệ
Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề & Tạo việc làm cho người tàn tật TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3 - TPHCM
Email: tt-btntt@hcm.vnn.vn
Người liên hệ: Phòng Tư vấn - Quản lý dạy nghề