CẦN SỰ GIÚP ĐỠ
Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Phúc
Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Phúc kính mời người sử dụng lao động hãy đến với sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc được tổ chức thường xuyên hàng tháng.
+ thời gian: 7.30 ngày 10 hàng tháng
+ Địa điểm: tại trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Phúc
+ Địa chỉ: 630, đường Mê Linh, Khai Quang - Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc
http://vieclamvinhphuc.net
Thông tin lên hệ
Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 630, đường Mê Linh, Khai Quang - Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc
Người liên hệ: Phùng Ngọc Lâm - Giám đốc trung tâm