CẦN SỰ GIÚP ĐỠ
Trung tâm dạy nghề TTNĐ Minh Tâm
Trung tâm hoạt động với phương châm và mục đích vì cộng đồng xã hội, góp phần mang lại hạnh phúc nhỏ nhoi và cuộc sống đời thường cho các em khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa.
Trung tâm mong nhận được sự giúp đỡ của, chia sẻ của những người có cùng một tấm lòng, cùng một chăn chở, chăm lo cho tương lai con em chúng ta
Thông tin lên hệ
Trung tâm dạy nghề TTNĐ Minh Tâm
Địa chỉ: Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội