CẦN SỰ GIÚP ĐỠ
Trung tâm nhân đạo Thiên Phúc
Hoạt động của đơn vị là tổ chức, nuôi dưỡng, đào tạo dạy nghề, giới thiệu việc làm cho trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người khuyết tật (có khả năng lao động), thanh niên dân tộc thiểu số, người nhiễm chất độc da cam, con gia đình thương binh, liệt sĩ và người già cô đơn trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Thông tin lên hệ
Trung tâm nhân đạo Thiên Phúc
Địa chỉ: Khu phố 1, phường Thọ Xương, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang