LÀM TỪ THIỆN

Một đại gia đình nghèo khó cần giúp đỡ


Thông tin chung:

- Tên: Nguyễn Thị Mẫn

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên


Nhu cầu cần được hổ trợ

Về thôn Tuy Bình (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) hỏi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Gấm (bà Sáu), hầu như ai cũng biết. Biết vì gia đình bà nổi tiếng… nghèo, nghèo rớt mùng tơi.thông tin chi tiết
Tinh thuong - Nhan rong long nhan ai

Mạnh thường quân đã giúp đỡ người này :