CẦN SỰ GIÚP ĐỠ
Trung tâm nhân đạo Thiên Phúc
Khu phố 1, phường Thọ Xương,
Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0240.3825215


Trung tâm dạy nghề TTNĐ Minh Tâm
Địa chỉ : Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
ĐT: 0433 592369
Hợp tác xã sơn khảm Ngọ Hạ
Địa chỉ: Xã Chuyên Mỹ - huyện Phú Xuyên – tỉnh Hà Tây
Điện thoại: 034. 3795490
Người đại diện: Nguyễn Thị Vui
Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting được thành lập theo Quyết định Số 5971/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 25 tháng 11 ngày 2005. Quỹ có tên tiếng Anh là Lawrence S.Ting Memorial Fund.