CẦN SỰ GIÚP ĐỠ ⇒ Cần sự giúp đỡ chung
Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting được thành lập theo Quyết định Số 5971/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 25 tháng 11 ngày 2005. Quỹ có tên tiếng Anh là Lawrence S.Ting Memorial Fund.