CẦN SỰ GIÚP ĐỠ ⇒ Cần sự chăm sóc quan tâm
TTBTXH 3 đóng tại thôn Miêu Nha- Tây Mỗ- Từ Liêm- Hà Nội, trực thuộc sở Lao động Thương binh Xã hội HN.