LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ chữa bệnh

- Tên: Ngô Minh Tuấn
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 15 tuổi
- Địa chỉ: Ông Ngô Văn Sách - ấp Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

- Tên: Bà Thái Thị Tửu
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 51 tuổi
- Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ)

- Tên: nguyễn Thị Thu Thảo, có con gái Nguyễn Trần Giáng Ngọc
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 3/2010
- Tuổi: 6 tháng tuổi
- Địa chỉ: tổ 31B, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng