LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ chữa bệnh

- Tên: Lưu Thị Nhung
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: đội 13, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An

- Tên: Lê Thị Yến
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1978
- Địa chỉ: xóm 5, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An

- Tên: Đặng Thị Thảo
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1992
- Tuổi: 25 tuổi
- Địa chỉ: xóm 5, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

- Tên: Lê Thị Loan
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: thôn 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghê An

- Tên: Nguyễn Thị Luận
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

- Tên: Lữ Thị Xuân Yến
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: bản Tằm 1, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An