LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ chữa bệnh

- Tên: Hồ Thị Hằng Nga
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 10 tuổi
- Địa chỉ: xóm 4, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

- Tên: Nguyễn Đình Dũng
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 5 tuổi
- Địa chỉ: xóm 13, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Tên: Huyền
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: Khối 13, Phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh nghệ an

- Tên: Phan Xuân Minh
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xóm 5 Bắc Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An

- Tên: Nguyễn Viết Hùng
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 12 tuổi
- Địa chỉ: xóm 3 xã Hậu Thành, huyện Yên Thành ,Nghệ An

- Tên: Phạm Thị Loan
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1979
- Địa chỉ: xóm 1, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An