LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ duy trì cuộc sống

- Tên: Trần Thị Hà
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 35 tuổi
- Địa chỉ: xóm Tây Bắc, xã Thạch Bình ,Thạch Hà, Hà Tĩnh

- Tên: Nguyễn Thị Minh
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 68 tuổi
- Địa chỉ: thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

- Tên: Phạm Thị Hồng
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Tên: Trần Văn Bảo
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 51 tuổi
- Địa chỉ: xóm 9, xã Gia Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

- Tên: Dương Thị Dự
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1973
- Địa chỉ: xóm Hòa Thịnh, xã Thượng Đình ,Phú Bình, Thái Nguyên

- Tên: Đậu Thị Dị
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh:
- Tuổi: 86 tuổi
- Địa chỉ: thôn Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh