LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ duy trì cuộc sống

- Tên: Hoàng Thanh Vân
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 2010
- Địa chỉ: khối phố 6, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Tên: Võ Thị Bích
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 81 tuổi
- Địa chỉ: thôn Thanh Huy 2, xã Phước An huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

- Tên: Trần Đức Việt
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 9 tuổi
- Địa chỉ: xóm Đấp 2, xã Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên

- Tên: Nguyễn Phước Hậu
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 14 tuổi
- Địa chỉ: thôn An Định, xã Phú Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

- Tên: Lương Thị Gió
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 71 tuổi
- Địa chỉ: Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Tên: Nguyễn Thị Lực
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 78 tuổi
- Địa chỉ: khu 3, xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ