LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ duy trì cuộc sống

- Tên: Nguyễn Bá Tần
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 72 tuổi
- Địa chỉ: ở cụm 2, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

- Tên: Thảo My
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 2 tuổi
- Địa chỉ: xóm 4, Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định

- Tên: Phạm Xinh
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1965
- Địa chỉ: Thôn Phú Cường 1, xã Quế Cường, H.Quế Sơn ,Quảng Nam

- Tên: Lê Hoàng Nguyên
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 16 tuổi
- Địa chỉ: Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

- Tên: Thị Thảo Vân
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xóm 2, Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

- Tên: Trần Đình Lộc
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1957
- Địa chỉ: tổ 5, thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam