LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ duy trì cuộc sống

- Tên: Trần Văn Điều
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 53 tuổi
- Địa chỉ: thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Tên: Nguyễn Thị Thủy
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xóm 9, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An

- Tên: Trần Lê Đức Chiến
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 13 tuổi
- Địa chỉ: thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Tên: Bùi Thị Kim Hoa
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1985
- Địa chỉ: tổ 15, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- Tên: Lê Thị Huyền
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 42 tuổi
- Địa chỉ: xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

- Tên: Lương Chí Khởi
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi