LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ duy trì cuộc sống

- Tên: Trần Thị Hải
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xóm 4, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

- Tên: Đỗ Thị Quyên
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1995,
- Địa chỉ: xóm Tam Hợp, xã Hưng Mai, huyện Việt Yên Bắc Giang

- Tên: Hoàng Thị Giang
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: Yên Lãng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Tên: Trần Văn Hùng
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: Bản Mẹt Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Tên: Trần Ngọc Thúy Vân
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 2001
- Địa chỉ: thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Tên: Giáp Văn Chinh
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: đội 11, thôn Ngọc Trai, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang