LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ chung

- Tên: Nguyễn Thái Ngọc
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1961
- Tuổi: 55 tuổi
- Địa chỉ: Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau

- Tên: Anh K’Biệt
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1978
- Tuổi: 38 tuổi
- Địa chỉ: Khu phố Ryongsre, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng

- Tên: Pi Năng Cha Linh
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1954
- Tuổi: 62 tuổi
- Địa chỉ: Thôn Do, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

- Tên:
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

- Tên: Nguyễn Thị Mãi
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1990
- Tuổi: 26 tuổi
- Địa chỉ: Ấp chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

- Tên: Võ Thị Khéo
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 1951
- Địa chỉ: Ấp Công Nghiệp C, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau