LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần chăm sóc quan tâm

- Tên: Lê Quang sống
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 7 tuổi
- Địa chỉ: thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

- Tên: chị Nguyễn Thị Cư và cháu Đồng Minh Ngọc (SN 2003) và Đồng Huy Hoàng (3 tuổi)
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên: cụ Nguyễn Thị Đắp
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 93 tuổi
- Địa chỉ: thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng - Hà Nam

- Tên: các con anh Trịnh Văn Thú
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 43 tuổi
- Địa chỉ: ở xóm 5, xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh