LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần chăm sóc quan tâm

- Tên: Bùi Xuân Hồng
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: phường Sơn Phong, TP.Hội An, Quảng Nam

- Tên: Đặng Thị Chắn
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: khu chung cư phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Tên: Phạm Thị Đức
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: ở 1/104/1A khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

- Tên: Nguyễn Thị Minh
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: thôn Hộ Vệ, xã Hộ Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Tên: Lê Thị Hà Vi
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, Đăc lăk

- Tên: Huỳnh Thị Danh
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: làng Ninh Khánh 2, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn