LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ để đi học

- Tên: Phạm Thị Hoài
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: thôn 1, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa)

- Tên: Nguyễn Thị Linh
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xóm 5B, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

- Tên: Phùn Thị Vân
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: lớp 9, Trường THCS Hải Sơn, TP Móng Cái, Quãng Ninh

- Tên: Phan Thị Ngân
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: Thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

- Tên: Lê Thị Trang
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: xóm Thượng, xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

- Tên: Hồ Thái Cát Tuyết
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: số 3 Cô Bắc, P.9, Đà Lạt, Lâm Đồng