LÀM TỪ THIỆN ⇒ Cá nhân cần giúp đỡ để đi học

- Tên: em Hoàng Thị Bé
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 14 tuổi
- Địa chỉ: ở bản Hy, xã Châu Hồng, huyện miền núi cao Quỳ Hợp, Nghệ An

- Tên: cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như (11 tuổi) và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (6 tuổi)
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: ấp 8, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

- Tên: Nguyễn Văn Tài
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 20
- Địa chỉ: xóm 4, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

- Tên: Võ Nữ Thanh Thân
- Giới tính: Nữ
- Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa